Waarde onroerende zaken

Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Woningen worden op 1 januari getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

De gegevens over de gemiddelde WOZ-waarde 2020 zijn berekend op basis van de vulling van de Landelijk Voorziening WOZ van begin mei 2020. Objecten die op dat moment geen waarde hadden zijn niet meegenomen in het berekenen van het gemiddelde.