Exportindicator

Stemmingsindicator met betrekking tot de export, gebaseerd op de oordelen van ondernemers over de buitenlandse omzet, concurrentiepositie en de orderpositie en de verwachting over buitenlandse orderontvangsten. In het verleden is gebleken dat de indicator de richting aangeeft waarin de uitvoer van binnenlandse producten en wederuitvoer van goederen en diensten zich naar verwachting zal ontwikkelen. Voor de andere bedrijfstakken is op dit moment geen exportindicator beschikbaar. Een deel van de export van andere bedrijfstakken loopt via de verwerkende industrie en groothandel.