Koppeling aanvragen steunmaatregelen aan bedrijven

Bedrijven worden door andere instanties dan het CBS meestal geregistreerd als juridische eenheid, veelal aan de hand van hun registratienummer bij de Kamer van Koophandel (KvK), hun fiscale nummer of hun loonheffingshummer. Voor het CBS-onderzoek naar financiële steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis zijn deze eenheden op KvK-nummer of fiscaal nummer gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Daarbij worden de juridische eenheden verbonden aan de zogeheten bedrijfseenheid (BE). De bedrijfseenheid is de statistische eenheid van het CBS die gebruikt wordt om de economische werkelijkheid te beschrijven. Het kan worden omschreven als de feitelijke transactor van het productieproces in brede zin.

Uit de definitie van een bedrijfseenheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid (rechtspersoon of natuurlijk persoon). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Omdat een bedrijfseenheid de economische werkelijkheid beschrijft en niet zozeer de juridische, fiscale of administratieve werkelijkheid, bestaat er een verschil tussen het aantal ‘bedrijven’ zoals deze bij andere instanties bekend zijn onder hun juridische registratie en het aantal ‘bedrijven’ (feitelijk bedrijfseenheden) zoals deze door het CBS worden gerapporteerd. In de eerste plaats kan het voorkomen dat een juridische eenheid niet gekoppeld kan worden met behulp van het ABR. Dit was het geval bij de 0,2 procent van de NOW-1-aanvragen, 5 procent van de TOGS-aanvragen en 3 procent van de aanvragen van belastinguitstel. In de tweede plaats kunnen meerdere juridische eenheden aan dezelfde bedrijfseenheid koppelen. Als een bedrijfseenheid uit meerdere juridische eenheden bestaat, worden er dus minder BE’s geteld dan juridische eenheden. Dit was het geval bij de 13 procent van de NOW-1-aanvragen, 4 procent van de TOGS-aanvragen en 17 procent van de aanvragen van belastinguitstel.

Al met al resulteert het bovenstaande in een lager aantal economische eenheden dan het aantal ‘bedrijven’ dat gebruik maakt van steunmaatregelen zoals deze bij andere instanties bekend zijn.