Koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting

In de Verkenning Bevolking 2050 is ervan uitgegaan dat de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar zal zijn en daarna met 8 maanden stijgt voor elk jaar dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd verder toeneemt. Aangenomen is dat de stijging in stappen van 3 maanden per jaar wordt doorgevoerd. In 2049 geeft dat de volgende aannames voor de AOW-leeftijd in de verschillende varianten:

Aanname AOW-leeftijd in 2049 gebruikt in de Verkenning Bevolking 2050
VariantLeeftijd
Groen67,5 jaar
Krimp67,75 jaar
Groei69,75 jaar
Grijs70,5 jaar
Andere varianten 68,75 jaar