Relatieve sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten

Het aantal overledenen door kanker en hart- en vaatziekten is berekend per 100 duizend inwoners. Voor een betere vergelijkbaarheid tussen jaren wordt gestandaardiseerd. Daartoe zijn de cijfers uit alle jaren omgerekend naar de bevolkingssamenstelling van 2019 voor wat betreft leeftijd en geslacht.