Huwelijken

Voor dit bericht zijn de voorlopige cijfers tot en met week 20 van 2020 meegenomen. Voor de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren zijn de huwelijken die in het buitenland gesloten zijn buiten beschouwing gelaten. Deze worden doorgaans minder snel verwerkt. Verwacht wordt dat ook het aantal van deze huwelijken in 2020 lager zal zijn en dat het verschil met 2019 in de definitieve cijfers groter zal zijn.

Het aantal huwelijken dat gesloten wordt hangt niet alleen af van de dag van de week, maar ook van het soort dag. Op feestdagen vinden doorgaans bijna geen sluitingen plaats. In de grafieken over het gemiddelde aantal sluitingen per weekdag is daarom telkens het totaal aantal sluitingen op een bepaalde dag gedeeld door het aantal beschikbare dagen in de onderzochte periode. Feestdagen, zoals Koningsdag, Pasen, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag zijn niet als beschikbare dag geteld en worden op deze manier buiten beschouwing gelaten. Het aantal huwelijken op maandag in week 12 tot en met 20 is bijvoorbeeld niet gedeeld door 9 (het totale aantal weken), maar door 8 in verband met Pasen. Voor 2020 is dit aantal door 7 gedeeld, omdat ook Koningsdag op maandag viel. In 2019 is om die reden het aantal zaterdagen niet door 9 maar door 8 gedeeld.