Gewerkte uren per werkende

De maandcijfers over gewerkte uren in dit nieuwsbericht zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB), waaruit inmiddels gegevens over april beschikbaar zijn. Met uitzondering van de maandelijkse cijfers over het aantal werkenden en het aantal werklozen, worden EBB-uitkomsten vanwege de steekproefmarges doorgaans per kwartaal of jaar gepubliceerd. Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn nu ook maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend uit de EBB.