Zelfstandig ondernemer

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk.
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=z#id=zelfstandig-ondernemer

De coronacrisis betekent voor een deel van de zelfstandig ondernemers dat zij om rond te kunnen komen, een beroep moeten doen op hun financiële buffers en op het inkomen van de andere huishoudensleden. De cijfers van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van 2019 geven inzicht in de eigen inschatting hoelang de huishoudens van ondernemers zonder opbrengsten uit hun bedrijf rond kunnen komen. Deze gegevens zijn verzameld in de periode vóór de coronacrisis. De ZEA is een tweejaarlijks onderzoek dat uitgevoerd wordt door CBS en TNO.