Verbeteringen in het zuiveringsproces

Ingegeven door strenge Europese regelgeving hebben de waterschappen hun rioolwaterzuiveringsinstallaties sinds midden jaren negentig geleidelijk aangepast zodat er steeds meer stikstof- en fosforverbindingen uit het rioolwater worden verwijderd. Met name de invoering van biologische stikstof- en fosfaatverwijdering heeft hiertoe bijgedragen. Bij deze technieken worden de zuiveringsprocessen zo aangepast dat optimale omstandigheden worden gecreëerd voor bacteriën die stikstof- en fosforverbindingen kunnen afbreken en/of vastleggen.

Bij de verwijdering van zware metalen spelen andere processen een rol. Met name de vastlegging van metalen in het zuiveringsslib is in de loop der tijd verbeterd door een langere doorlooptijd van het rioolwater in de zuiveringsinstallatie.