Restlozing

De hoeveelheid van een stof die met het gezuiverde rioolwater geloosd wordt op het oppervlaktewater vanuit een rioolwaterzuiveringsinstallatie.