Atmosferische depositie

De droge en natte neerslag van (stof)deeltjes en stoffen uit de atmosfeer. In dit nieuwsbericht heeft het betrekking op de stikstofverbindingen die rechtstreeks neerslaan op het zoete oppervlaktewater (binnenwater). De atmosferische depositie op de Noordzee is niet meegenomen in de cijfers in dit nieuwsbericht.