Niet regelmatig werkzaam

Dit zijn personen die werkzaam zijn bij een agrarisch bedrijf op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor specifiek werk of gelegenheidswerk.