Oppervlakte- en grondwater

Grondwater is water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt uit de grond. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Oppervlaktewater is water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voor zover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).