Woningleegstand

Of een woning administratief leegstaat op het peilmoment wordt bepaald op basis van landelijke registers over de bezetting van de woning. Er is niet in de praktijk getoetst of er mensen wonen of dat er een bedrijf of instelling actief is. Van leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en er geen gebruiker of economische activiteit bekend is.

De methode voor het bepalen van integrale leegstand van vastgoed kent verschillende beperkingen:
- Administratieve leegstand is niet hetzelfde als feitelijke leegstand; het is een benadering van de daadwerkelijke gebruiksstatus van verblijfsobjecten.
- Gedeeltelijke leegstand wordt niet gemeten; een object staat administratief volledig leeg of niet leeg.
- De administratieve koppeling van de vier registraties is niet perfect. Er kan sprake zijn van miskoppelingen en ook waar wél administratief wordt gekoppeld, kan sprake zijn van inconsistente informatie, bijvoorbeeld door administratieve vertraging of door verschil in schrijfwijze van adresinformatie.

Administratief leegstaande woningen die een jaar voor het peilmoment ook leegstonden worden alleen beschouwd als leegstaand als er in het jaar voorafgaand aan het peilmoment geen sprake is geweest van een substantieel energieverbruik. De woningen die door substantieel energieverbruik toch niet gezien worden als leegstand zijn bijvoorbeeld tweede woningen of woningen die tijdelijk worden gebruikt door arbeidsmigranten of diplomaten.