Transformaties

Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet als transformatie. Het gaat om hergebruik van bestaande panden die een of meer verblijfsobjecten met een niet-woonfunctie bevatten, waarna deze verdwijnen of veranderen. In plaats daarvan wordt een verblijfsobject met woning toegevoegd. Woningsplitsingen tellen niet mee.