Registraties

Uitgangspunt van dit onderzoek is om administratieve leegstand van woningen te bepalen op basis van de volgende registraties:

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Deze registratie vormt de basis(populatie) van het onderzoek.
- Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gegevensverzameling voor deze registratie bestaat naast de "vastgestelde waarde" (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. Uit de WOZ-registratie kan informatie worden afgeleid over de gebruiker van een verblijfsobject.
- Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Deze registratie wordt gebruikt om na te gaan of er personen staan geregistreerd op een adres.
- Handelsregister (HR). Dit is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Met behulp van deze registratie wordt bepaald of er een bedrijf op een adres staat geregistreerd.