Langdurige leegstand

Langdurig leegstaande woningen worden ten behoeve van dit nieuwsbericht gedefinieerd als de objecten die op zowel het peilmoment als een jaar daarvoor leegstonden, waar in de tussenliggende periode geen sprake is geweest van substantieel energieverbruik.

Het aantal langdurig leegstaande objecten zonder substantieel energieverbruik is op basis van het onderzoek als volgt bepaald. Uitgangspunt voor deze bepaling is het aantal objecten dat én op het peilmoment én een jaar ervoor leegstonden, waarbij nog niet gecorrigeerd is voor energieverbruik. De correctie voor energieverbruik is in het onderzoek alleen voor deze objecten toegepast. Objecten die op beide peilmomenten leegstonden maar wel substantieel energieverbruik kenden zijn in het onderzoek verondersteld als niet leeg door het aantal objecten dat leegstond op 1 januari van het verslagjaar en voorgaande jaar zonder energiecorrectie te nemen. In de tabellen is echter niet gecorrigeerd voor substantieel energieverbruik voor de groep objecten die én op het peilmoment en een jaar eerder leegstonden.

Voor dit nieuwsbericht is dit aantal wel bepaald door de volgende afleiding: het aantal woningen dat én op het peilmoment én een jaar daarvoor leegstond minus het verschil tussen het aantal leegstaande woningen op het peilmoment waarbij niet en waarbij wel is gecorrigeerd voor substantieel energieverbruik.