Krimpregio

Krimpregio’s zijn de gebieden in Nederland waar de bevolkingsdaling het sterkst is. Het gaat om 9 gebieden, waartoe in totaal 40 gemeenten behoren. . Zie de kaart met de betreffende gebieden (link naar Rijksoverheid.nl).