Langjarig gemiddelde

Dit is het gemiddelde over de periode 2000 tot en met 2017. Het jaar 2018 is buiten beschouwing gelaten vanwege de afwijkende resultaten in verband met extreme weersomstandigheden.
Terug naar artikel