Langjarig gemiddelde

Dit is het gemiddelde over de periode 2000 tot en met 2017. Het jaar 2018 is buiten beschouwing gelaten vanwege de afwijkende resultaten in verband met extreme weersomstandigheden.