Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019

Containerhaven met schepen en electriciteitscentrale op de achtergrond
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Voor een aantal goederen waar de Europese Unie mogelijk een belasting op import uit en/of een subsidie op export naar landen buiten de Europese Economische Ruimte gaat invoeren toont de tabel de invoer en uitvoer in 2017-2019.

De Europese Unie zal mogelijk een belasting invoeren op import van specifieke goederen uit en/of een subsidie invoeren op export van deze goederen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Het betreft bedrijfstakken die goederen produceren waar een hoog risico op CO2-weglek (carbon leakage) is (hoge uitstootintensiteit en/of hoge handelsintensiteit).

Dit zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) heeft mogelijk gevolgen voor de Nederlandse economie. De tabel laat zien hoeveel van dergelijke goederen geïmporteerd worden voor gebruik in Nederland en hoeveel er geëxporteerd wordt vanuit Nederlandse productie. De import en export zijn onderverdeeld naar het totaal van de Europese Economische Ruimte en de rest van de wereld. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.