Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau

Deze tabellen bevatten cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar, verbijzonderd naar onderwijsniveau.

Deze tabellen bevatten cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar, verbijzonderd naar onderwijsniveau. Hierbij is het onderwijsniveau '31 Hbo-,wo bachelor' nader onderverdeeld. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS, 2017 t/m 2020.

In de tabellen worden de cijfers weergegeven in duizendtallen. Bij de tabellen B en C zijn de cijfers vanwege de betrouwbaarheid gebaseerd op een drie jaargemiddelden

De cijfers zijn samengesteld in opdracht van de Hogeschool Zuyd.