Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing naar regio, sbi 17, 20, 23, 24 van werkzame personen en toegevoegde waarde (2017) voor een aantal bedrijfstakken.
Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.