Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond

Maatwerktabellenset over twee onderliggende beleidsdoelen van de Toekomstvisie 2030 van de gemeente Roermond, namelijk “behoud jeugd” en “verkleinen tweedeling”.
Opdrachtgever: gemeente Roermond

Downloads