Brancheverenigingen: FME rapport juli 2017

Maatwerkrapportage voor de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), juli 2017.
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft CBS een rapportage samengesteld voor de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME). In dit rapport zijn cijfers met betrekking tot de SBI-verdeling, de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q4 2016), het omzetniveau (Q1 2010 t/m Q4 2016) en de import- en exportwaarde (1e halfjaar 2010 t/m 2e halfjaar 2016) uitgesplitst naar landengroepen opgenomen.

Downloads