Verdrinkingen in 1996-2016 naar achtergrond en leeftijd

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond. Bij de sterftecijfers per 100 000 inwoners is gecorrigeerd voor de invloed van de verschillen in samenstelling van de bevolking naar leeftijd.

Door de sterftecijfers te standaardiseren met de Nederlandse bevolkingsopbouw als standaard, zijn de sterftecijfers tussen de verschillende herkomstgroeperingen beter vergelijkbaar. Dit speelt vooral als verschillende herkomstgroeperingen een andere leeftijdsopbouw hebben.

Met behulp van een betrouwbaarheidsinterval (95%) is nagegaan of de gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners van de verschillende herkomstgroeperingen significant afwijken van die van mensen met een Nederlandse achtergrond.

Vanwege de kleine aantallen in de leeftijdsgroepen tot 20 jaar bij mensen met een westerse migratieachtergrond, zijn de cijfers voor deze leeftijdsgroepen alleen voor de totale periode 1996-2016 weergegeven.