Overledenen aan zelfdoding naar diverse kenmerken

De maatwerktabel bevat cijfers over overledenen door zelfdodingen voor zover het inwoners van Nederland betroffen.
De maatwerktabel bevat cijfers over overledenen door zelfdodingen voor zover het inwoners van Nederland betroffen, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De cijfers zijn uitgesplitst naar dag of maand van overlijden, provincie van inschrijving, geslacht en leeftijdsklasse.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 170093. Opdrachtgever: GGZ Breburg .