Instroom en uitstroom in het onderwijs

Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs naar landsdeel, provincie en COROP-gebied voor de periode 2013-2015.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl.

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).