Verkenning zelfstandigen in 2011

Maatwerktabellenset  over zelfstandigen in 2011, uitgesplitst naar persoonskenmerken, sector, inkomen en vermogen en overige baan- en uitkeringskenmerken. Opdrachtgever: Achmea, Divisie Grootzakelijk.