Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Soest, 2011

20-12-2013 09:30

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2011 in de gemeente Soest. Opdrachtgever: Gemeente Soest.