Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Soest, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2011 in de gemeente Soest. Opdrachtgever: Gemeente Soest.