Park en import van vrachtauto's en trekkers

Het CBS beschikt over maatwerktabellen over vrachtauto's en trekkers:

  • Park van vrachtauto's en trekkers, 1999-2012. De gegevens zijn opgespitst naar GVW-klasse (alleen vrachtauto's), bouwjaar en brandstofklasse (actief park, uitval en handelsvoorraad).
  • Import vrachtauto's en trekkers, 2002-2012 De gegevens zijn opgesplitst naar GVW-klasse (alleen vrachtauto's), bouwjaar en brandstofklasse (actief park).

Deze tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.