Verhuizingen Eemsdelta

Maatwerktabellen over verhuizingen van huishoudens van, naar en binnen de Eemsdelta in 2010, 2011 en 2012 uitgesplitst naar demografische kenmerken en huishoudensinkomen. Opdrachtgever: RIGO.