Uitbreiding van de Europese Unie 2004 en 2007: extra analyses over uitkeringen

Maatwerktabellen over verschillende uitkeringen aan personen die in Nederland wonen maar geboren zijn in een EU-uitbreidingsland. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid