Drainage en beregening landbouwgrond, 2003-2010

De oppervlakte landbouwgrond met drainage en het areaal dat beregend kan worden, 2003-2010.