Migranten met motief gezinsmigratie, 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van Berenschot maatwerktabellen samengesteld over migranten die in 2007 naar Nederland zijn gekomen met als motief gezinsmigratie. De tabellenset is op aanvraag te verkrijgen.