Maatwerktabellen Potentieel vrijwillige inburgeraars

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van het ministerie van VROM maatwerktabellen samengesteld over het potentieel vrijwillige inburgeraars. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.