R&D verricht met eigen personeel; uitgaven

R&D-uitgaven in Nederland

Uitgaven aan research en development (R&D) en uitgaven aan R&D als percentage van het bbp, door bedrijven, researchinstellingen en universiteiten, 2002-2007.

Downloads