Prijsstijging van enkele belangrijke productgroepen

Onderstaande tabel is samengesteld uit twee StatLine-tabellen.


2006 2007

  %-mutatie t.o.v. een jaar eerder
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 1,7 1,0
     
Huisvesting, water en energie 3,9 2,6
Werkelijke huur 2,3 2,0
Elektriciteit 7,6 2,9
Gas 10,8 5,0
     
Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 0,0 1,2
     
Vervoer 2,4 1,8
Brandstof en oliën voor privé-voertuigen 4,7 3,1
     
Recreatie en cultuur 0,4 -0,7
   
Horeca 2,0 3,5
   
Diverse goederen en diensten -0,5 2,9
Sociale bescherming -11,0 2,6
Verzekeringsdiensten -2,1 2,2
Financiële diensten -4,2 5,2
     
Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten -12,8 2,9
Consumptiegebonden belastingen -14,9 2,5
     
Totale consumptieve bestedingen 1,1 1,6

Bron: CBS.