© CBS/Alrik Swagerman

Voorbeeld 1: Bestelauto wagenpark van bedrijven

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben team Verkeer en team Vervoer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over het bestelauto wagenpark van bedrijven. Deze tabellen bevatten cijfers over bestelauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari 2020 als actief in het kentekenbestand geregistreerd staan. Het aantal bestelauto's is gebaseerd op informatie van de kentekenregistratie van de RDW. De overige data zijn afkomstig uit de statistiek bezit en gebruik bedrijfsvoertuigen van het CBS. Hierin zijn de voertuigen middels gebruik van verschillende bronnen toegewezen aan de hoofdgebruiker. Dit is het bedrijf of de persoon die de bestelauto’s de meeste dagen in gebruik heeft gehad. De bronbestanden die gebruikt zijn, zijn: het voertuigenpark uit de RDW, het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en het Leasebestand van de Belastingdienst.

De tabellenset bestaat uit 8 tabellen en bevat gegevens over het aantal bedrijven met bestelauto's in gebruik in 2019. Hierbij zijn gegevens over de voertuigen en de bedrijven beschikbaar. De hoofdgebruiker van het voertuig is hierbij als uitgangspunt gekozen. De populatie omvat het actieve park van bestelauto's en de bijbehorende hoofdgebruikers in 2019. Gebruikte variabelen zijn: voertuigsoort (selectie bestelauto’s en afleiding wagenparkgrootte in categorieën), euronorm (emissiecode), leeggewicht, hoofdbrandstof, indicator of het voertuig geleased is (beschikbaar in de bedrijfsvoertuigendatabase van het CBS, niet opgenomen in VESDI), aantal werkzame personen (in categorieën) en standaard bedrijfsindeling (SBI).

Overzicht van tabellenset voorbeeld 1
TabelInhoud
1Aantal actieve bestelauto's naar Euronorm, Leeggewichtklasse,
Hoofdbrandstof en werkzame Personen
2Aantal actieve bestelauto's naar SBI en Euronorm
3Indicatie van aandeel bestelauto's dat geleased is in 2019
4Aantal bedrijven naar wagenparkgrootte hoofgebruiker en aantal werkzame personen
5Aantal actieve bestelauto's naar type hoofdgebruiker en Euronorm categorie
6Aantal bedrijven (hoofdgebruiker) naar wagenparkgrootte en Euronorm categorie
7Aantal bedrijven (hoofdgebruiker) met Euronorm 4 bestelauto's naar
wagenparkgrootte en SBI categorie
8Aantal actieve bestelauto's van bedrijven (hoofdgebruiker) met
Euronorm 4 bestelauto's naar wagenparkgrootte en SBI categorie
Alle tabellen (behalve tabel 3) zijn registratie per 1-1-2020
 

Onderstaand figuur toont de bestelauto’s die in 2019 de openbare weg op mochten (zogenaamde actieve bestelauto’s) en geeft de verdeling van Euronorm klassen in het bestelauto wagenpark weer. Uit de resultaten blijkt dat bijna een derde van de actieve bestelauto’s in 2019 Euronorm 5 heeft, dit is het hoogste aandeel van de Euronorm klassen.

Actieve bestelauto's naar Euronorm, 1-1-2020
EuronormAantal actieve bestelauto's
Euro 024528
Euro 15294
Euro 222148
Euro 3103548
Euro 4218461
Euro 5303738
Euro 6261989
Onbekend95

Het volgende figuur toont de verdeling van actieve bestelauto’s in 2019 naar type hoofdgebruiker (eenmanszaak, geen eenmanszaak of particulier) en Euronorm klasse. Het merendeel van de bestelauto’s is in gebruik bij een hoofdgebruiker die geen eenmanszaak is. De meeste bestelauto’s van deze hoofdgebruikers hadden in 2019 Euronorm klasse 5 of 6.

Actieve bestelauto's naar type hoofdgebruiker en Euronorm, 1-1-2020
EuronormEuro 0 (x 1 000)Euro 1 (x 1 000)Euro 2 (x 1 000)Euro 3 (x 1 000)Euro 4 (x 1 000)Euro 5 (x 1 000)Euro 6 (x 1 000)Onbekend (x 1 000)
Eenmanszaak7,82,29,145,289,692,254,60,0
Geen eenmanszaak4,91,57,437,2102,6199,0205,10,1
Particulier11,71,65,620,925,912,32,20,0

De benodigde uren voor dit voorbeeldproduct zijn 25 uur. De bijbehorende tabellenset is opvraagbaar via: Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies.