Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2021 Utrecht

3. Samenvatting

Deze rapportage bevat gegevens over het gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per duizend personen per dag naar vervoerwijze door inwoners van 6 jaar of ouder binnen, vanuit en naar het meerwerkgebied Utrecht, dat alle gemeenten van de provincie Utrecht omvat.

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn:

  • Het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag binnen de provincie Utrecht is in 2021 significant toegenomen ten opzichte van 2020. De toename bedraagt 4,8 procent.
  • Lopen is de enige vervoerwijze met een significante toename van het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag binnen de provincie Utrecht in 2021 ten opzichte van 2020. Die toename is 12,7 procent.
  • Het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag vanuit de provincie Utrecht en het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag naar de provincie Utrecht is in 2021 niet significant gewijzigd ten opzichte van 2020. Niet voor het totaal en voor geen enkele vervoerwijze.
  • Van alle verplaatsingen die een relatie hebben met de provincie Utrecht, vond 76 procent plaats binnen de provincie, 12 procent startte binnen de provincie en eindigde erbuiten en ditzelfde percentage startte buiten de provincie en eindigde binnen het meerwerkgebied Utrecht. Dit is dezelfde verdeling als in 2020.
  • In 2021 is er geen significant verschil tussen het aantal reguliere verplaatsingen vanuit de provincie Utrecht en het aantal reguliere verplaatsingen naar de provincie Utrecht. Niet voor het totaal en ook niet per vervoerwijze.