COICOP-indeling

Coicop staat voor classification of individual consumption by purpose.
Terug naar artikel