Auteur: Corine Driessen en Wouter Jonkers
Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden

Samenvatting

In het afgelopen decennium is er steeds meer aandacht gekomen voor klimaat- en milieuproblemen. Het belang van de milieubelastingen voor de schatkist nam in dezelfde periode echter af. Het aandeel van de opbrengsten uit milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten van de overheid was in 2019 kleiner dan in 2009. Dit komt deels doordat de lastendruk van de niet-milieubelastingen toenam en deels doordat de milieubelastingdruk (de opbrengsten uit milieubelastingen als percentage van het bbp) afnam. De afname van de milieubelastingdruk komt enerzijds door de afschaffing van de vliegbelasting en de verpakkingenbelasting en anderzijds door een afname van de opbrengsten uit autogerelateerde belastingen (bpm, motorrijtuigenbelasting en accijnzen op autobrandstoffen) als percentage van het bbp. Het principe “de vervuiler betaalt” blijkt in de praktijk lang niet altijd op te gaan.