Auteur: Evelien Ebenau, Heike Goudriaan, Lisanne van Leeuwen, Loy Meijers, Michelle van Rosmalen
Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken

Bijlage 1: Ontbrekende adressen

Er zijn 105 851 adressen uit het originele bestand verwijderd, dit betreft een derde van het totale aangeleverde bestand. Dan gaat het om adressen die onbruikbaar zijn door ontbrekende adresinformatie, om adressen waarop geen personen gevonden zijn zoals bedrijfspanden of postbussen, en tot slot om adressen waarop meerdere huishoudens wonen. Om een beeld te geven van de adressen die niet meegenomen zijn worden hieronder enkele zaakkenmerken beschreven. 

Het percentage verstek onder deze zaken is hoog, het betreft 87 procent. Daarmee is het iets hoger dan bij de geanalyseerde adressen. Bij 4 procent van de zaken werd verweer gevoerd, dat is minder dan bij de geanalyseerde adressen (11 procent). Bij de overige zaken is type verweer onbekend. 

B.1 Typen verweer voor geanalyseerde en onbruikbare adressen (%)
Geanalyseerde adressenOnbruikbare adressen
Verstek8687
Verweer (in persoon)93
Verweer (schriftelijk)21
Onbekend38

Ruim 80 procent van de verwijderde zaken heeft eindvonnis als afdoeningswijze, bij nog eens 15 procent betreft het een intrekking. In ca. 2 procent van de zaken is royement verleend. 
Tot slot, net als bij geanalyseerde adressen, bestaan de meeste zaken uit bijzondere overeenkomsten (35 procent). Bij 20 procent betreft het verzekeringsrecht en bij 11 procent gaat het om verbintenissenrecht. Bij zo’n 30 procent is het type recht onbekend. 

B.2 Typen zaken voor geanalyseerde en onbruikbare adressen (%)
Geanalyseerde adressenOnbruikbare adressen
Bijzondere overeenkomst3035
Verbintenissenrecht1911
Verzekeringsrecht1220
Overig recht33
Onbekend3631