Auteur: Vivian S. C. Tunn, Roel Delahaye
Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie

4. Conclusie

In deze rapportage zijn enkele databronnen en benaderingen getest om de uitvoer van afval- en tweedehands goederen uit de voorraden te bepalen. Terwijl er informatie over uitvoer van afval beschikbaar is, kunnen we de uitvoer van tweedehands goederen op dit moment slechts gedeeltelijk bepalen. Dit maakt het lastig om er zeker van te zijn dat goederen- en materiaalkringlopen op een goede manier worden gesloten. In de volgende alinea’s wordt ingegaan op de beschikbare informatie en de lacunes daarin.

In de internationale handelsstatistiek is enige informatie over uitvoer van afval en tweedehands goederen te vinden. Over de uitvoer van afval is data beschikbaar. De data over de internationale handelsstatistiek bevatten informatie over veel afvalcategorieën en brengt deze stroom redelijk goed in kaart. Toch leidt de gebruik van deze data waarschijnlijk tot een onderschatting van de uitvoer van afval omdat de jaarlijkse aangiftedrempel voor uitvoer naar Europese landen € 1.000.000 per bedrijf bedraagt. Uitvoer beneden deze waarde hoeft door de exporteur niet  aangegeven te worden.

Voor enkele tweedehands goederen is informatie via specifieke CN-codes beschikbaar. Bijvoorbeeld bevat de internationale handelsstatistiek informatie over oude kleding e.d., tweedehands personenauto’s en vrachtauto’s. Helaas worden veel tweedehands producten bij de CN-codes van soortgelijke nieuwe producten meegeteld omdat er geen specifieke CN-codes voor zijn. De in deze rapportage voor textiel geteste benaderingen om deze toch uit te splitsen, werkten niet goed voor het bepalen van de gehele uitvoer van tweedehands textiel maar kunnen voor andere goederensoorten getest worden.

Op dit moment is het niet mogelijk de uitvoer van tweedehands producten door middel van de internationale handelsstatistiek goed in kaart te brengen. Een reden is dat er te weinig specifieke CN-codes voor tweedehands producten zijn. Verder levert gebruik van uitsluitend data over uitvoer van tweedehands goederen ook bij specifieke CN-codes waarschijnlijk een onderschatting op, omdat de aangiftedrempel voor uitvoer naar Europese landen € 1.000.000 bedraagt terwijl de waarde van afval en tweedehands goederen vaak laag is.