Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2013 97,8 0,2
Bouwkosten totaal 2014 98,7 0,9
Bouwkosten totaal 2015 100,0 1,3
Bouwkosten totaal 2016 101,7 1,7
Bouwkosten totaal 2017 januari 102,9 1,7
Bouwkosten totaal 2017 februari 103,0 1,8
Bouwkosten totaal 2017 maart 103,2 1,8
Bouwkosten totaal 2017 april 103,5 2,6
Bouwkosten totaal 2017 mei 103,4 2,3
Bouwkosten totaal 2017 juni 103,5 2,3
Bouwkosten totaal 2017 juli 103,6 1,6
Bouwkosten totaal 2017 augustus 104,4 2,2
Bouwkosten totaal 2017 september 104,4 2,3
Bouwkosten totaal 2017 oktober 104,7 2,5
Bouwkosten totaal 2017 november 105,0 2,6
Bouwkosten totaal 2017 december 104,6 2,2
Bouwkosten totaal 2017 103,9 2,2
Bouwkosten totaal 2018 januari 105,5 2,5
Bouwkosten totaal 2018 februari 105,6 2,5
Bouwkosten totaal 2018 maart 105,3 2,1
Bouwkosten totaal 2018 april 105,6 2,0
Bouwkosten totaal 2018 mei 105,8 2,3
Bouwkosten totaal 2018 juni 106,0 2,4
Bouwkosten totaal 2018 juli 106,6 2,9
Bouwkosten totaal 2018 augustus 107,3 2,8
Bouwkosten totaal 2018 september 107,7 3,2
Bouwkosten totaal 2018 oktober 107,5 2,7
Bouwkosten totaal 2018 november 107,3 2,2
Bouwkosten totaal 2018 december 107,6 2,9
Bouwkosten totaal 2018 106,5 2,5
Bouwkosten totaal 2019 januari 108,6 3,0
Bouwkosten totaal 2019 februari 108,6 2,8
Bouwkosten totaal 2019 maart 108,7 3,2
Bouwkosten totaal 2019 april 108,8 3,0
Bouwkosten totaal 2019 mei 108,9 3,0
Bouwkosten totaal 2019 juni 109,0 2,8
Bouwkosten totaal 2019 juli 110,3 3,4
Looncomponent 2013 97,1 1,8
Looncomponent 2014 99,1 2,1
Looncomponent 2015 100,0 0,9
Looncomponent 2016 101,6 1,6
Looncomponent 2017 januari 103,1 2,2
Looncomponent 2017 februari 103,1 2,2
Looncomponent 2017 maart 103,1 2,2
Looncomponent 2017 april 103,1 2,2
Looncomponent 2017 mei 103,0 2,1
Looncomponent 2017 juni 103,0 2,1
Looncomponent 2017 juli 103,6 1,3
Looncomponent 2017 augustus 104,4 2,1
Looncomponent 2017 september 104,4 2,0
Looncomponent 2017 oktober 104,4 2,0
Looncomponent 2017 november 104,4 2,0
Looncomponent 2017 december 104,4 2,0
Looncomponent 2017 103,7 2,0
Looncomponent 2018 januari 105,2 2,0
Looncomponent 2018 februari 105,2 2,0
Looncomponent 2018 maart 105,2 2,0
Looncomponent 2018 april 105,2 2,0
Looncomponent 2018 mei 105,2 2,1
Looncomponent 2018 juni 105,2 2,1
Looncomponent 2018 juli 106,2 2,6
Looncomponent 2018 augustus 107,4 2,9
Looncomponent 2018 september 107,4 2,9
Looncomponent 2018 oktober 107,5 3,0
Looncomponent 2018 november 107,5 3,0
Looncomponent 2018 december 107,5 3,0
Looncomponent 2018 106,2 2,5
Looncomponent 2019 januari 107,7 2,4
Looncomponent 2019 februari 107,7 2,4
Looncomponent 2019 maart 107,7 2,4
Looncomponent 2019 april 107,8 2,4
Looncomponent 2019 mei 107,8 2,4
Looncomponent 2019 juni 108,0 2,7
Looncomponent 2019 juli 110,0 3,5
Materiaalcomponent 2013 98,4 -1,4
Materiaalcomponent 2014 98,3 -0,1
Materiaalcomponent 2015 100,0 1,7
Materiaalcomponent 2016 101,7 1,7
Materiaalcomponent 2017 januari 102,7 1,2
Materiaalcomponent 2017 februari 102,9 1,4
Materiaalcomponent 2017 maart 103,3 1,5
Materiaalcomponent 2017 april 104,0 3,0
Materiaalcomponent 2017 mei 103,7 2,4
Materiaalcomponent 2017 juni 104,0 2,4
Materiaalcomponent 2017 juli 103,7 1,9
Materiaalcomponent 2017 augustus 104,3 2,3
Materiaalcomponent 2017 september 104,4 2,6
Materiaalcomponent 2017 oktober 105,0 3,1
Materiaalcomponent 2017 november 105,6 3,3
Materiaalcomponent 2017 december 104,8 2,4
Materiaalcomponent 2017 104,0 2,3
Materiaalcomponent 2018 januari 105,8 2,9
Materiaalcomponent 2018 februari 106,0 3,0
Materiaalcomponent 2018 maart 105,5 2,2
Materiaalcomponent 2018 april 106,1 2,0
Materiaalcomponent 2018 mei 106,3 2,5
Materiaalcomponent 2018 juni 106,8 2,8
Materiaalcomponent 2018 juli 107,0 3,2
Materiaalcomponent 2018 augustus 107,2 2,8
Materiaalcomponent 2018 september 108,1 3,5
Materiaalcomponent 2018 oktober 107,5 2,4
Materiaalcomponent 2018 november 107,2 1,4
Materiaalcomponent 2018 december 107,8 2,9
Materiaalcomponent 2018 106,8 2,6
Materiaalcomponent 2019 januari 109,5 3,6
Materiaalcomponent 2019 februari 109,5 3,3
Materiaalcomponent 2019 maart 109,8 4,1
Materiaalcomponent 2019 april 109,9 3,6
Materiaalcomponent 2019 mei 110,0 3,5
Materiaalcomponent 2019 juni 109,9 2,9
Materiaalcomponent 2019 juli 110,6 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2020.
De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 29 april 2022
Cijfers van maart 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de materiaalindex over de maand oktober 2021 zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind mei 2022 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.