Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Migratieachtergrond moeder Generatie moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Totaal Totaal 2010 184.397 1,796
Totaal Totaal 2011 180.060 1,759
Totaal Totaal 2012 175.959 1,723
Totaal Totaal 2013 171.341 1,679
Totaal Totaal 2014 175.181 1,713
Totaal Totaal 2015 170.510 1,658
Totaal Totaal 2016 172.520 1,663
Totaal Totaal 2017 169.836 1,619
Totaal Totaal 2018 168.525 1,586
Totaal Totaal 2019 169.680 1,574
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2010 133.739 1,816
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2011 129.802 1,785
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2012 125.372 1,740
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2013 121.724 1,699
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2014 123.345 1,727
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2015 118.657 1,662
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2016 118.787 1,662
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2017 116.236 1,622
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2018 113.915 1,583
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2019 113.721 1,573
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2010 50.658 1,772
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2011 50.258 1,725
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2012 50.587 1,709
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2013 49.617 1,658
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2014 51.836 1,706
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2015 51.853 1,672
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2016 53.733 1,687
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2017 53.600 1,633
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2018 54.610 1,610
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2019 55.959 1,592
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2010 32.843 1,856
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2011 32.618 1,823
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2012 32.195 1,781
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2013 31.053 1,723
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2014 32.152 1,761
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2015 31.954 1,726
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2016 32.990 1,743
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2017 32.830 1,675
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2018 33.567 1,652
Totaal Moeder: 1e generatie migratieachtergrond 2019 34.396 1,617
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2010 17.815 1,715
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2011 17.640 1,637
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2012 18.392 1,654
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2013 18.564 1,615
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2014 19.684 1,666
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2015 19.899 1,643
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2016 20.743 1,664
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2017 20.770 1,623
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2018 21.043 1,600
Totaal Moeder: 2e generatie migratieachtergrond 2019 21.563 1,596
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen, de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond en generatie van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 september 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2020 worden in het derde kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.