Hoeveel flexwerkers zijn er?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de manier waarop flexwerkers worden afgebakend. Bij flexwerkers gaat het om twee groepen: werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hier is uitgegaan van werkenden van 15 tot 75 jaar, ongeacht het aantal uren dat zij werken. En als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar)
 Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000)Zelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000)
20132476894
20142519916
20152583936
20162647960
20172751986
20182791999
201927651019
202025451054
202125801078


In 2021 waren er 2,6 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. In de periode 2013-2021 zijn er 104 duizend flexwerknemers bij gekomen. Wel was dit aantal in 2020 ten opzichte van 2019 fors gedaald, namelijk met 220 duizend. In 2021 is dit aantal weer toegenomen met 35 duizend.
Oproep- en invalkrachten zijn de grootste groep flexwerknemers, 940 duizend in 2021. Dit is 36 procent van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder:

  • tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (520 duizend);
  • uitzendkrachten (423 duizend).

Deze laatste twee groepen vormen bij elkaar opgeteld 37 procent van alle werknemers met een flexibel contract.

Naast werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren er 1,1 miljoen zzp’ers in 2021. Sinds 2013 is hun aantal met 184 duizend toegenomen. Dit betreft vooral zelfstandigen die eigen arbeid of diensten aanbieden. Zij maken ruim 83 procent uit van alle zzp’ers.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp’ers vormen samen 3,7 miljoen flexwerkers. Dat is 40 procent van alle werkenden. In 2013 waren er 3,4 miljoen flexwerkers, dat was toen eveneens 40 procent van alle werkenden.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar)
 2021 (x 1 000)
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
2580
Zelfstandige zonder
personeel (zzp)
1078
Van wie:
Oproep/-invalkracht940
Werknemer tijdelijk,
uitzicht op vast
520
Uitzendkracht423
Werknemer
tijdelijk >= 1 jaar
353
Werknemer
tijdelijk < 1 jaar
263