Het CBS gaat stoppen met de indeling westers/niet-westers. Wat betekent dat voor de Barometer?

Vanaf begin 2022 gaat het CBS over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. Op termijn zal ook de Barometer Culturele Diversiteit stoppen met de indeling westers/niet-westers. Hiertoe zal het CBS in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 nieuw beleid voor de Barometer bepalen.

Het CBS is zich bewust van het belang van de vergelijkbaarheid tussen de huidige en de nieuwe indeling. Daarom zal het CBS de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, waarbij het CBS erop toeziet dat ook door combinatie van cijfers in de huidige en de nieuwe indeling geen informatie over individuele werknemers onthuld wordt. Tot die tijd blijft de Barometer de indeling westers/niet-westers gebruiken.