Het CBS gaat stoppen met de indeling westers/niet-westers. Wat betekent dat voor de Barometer?

Het CBS gaat op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ werd genoemd. Voor de Barometer Culturele Diversiteit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om aan te sluiten bij de CBS-hoofdindeling naar herkomstland Nederland/Europa (exclusief Nederland)/Buiten-Europa. Vanaf september 2022 kunnen organisaties cijfers aanvragen over de culturele diversiteit binnen hun organisatie in deze nieuwe indeling. Voor organisaties die eerder aan de Barometer deelgenomen hebben, geldt een overgangsregeling om de overgang naar de nieuwe indeling zo min mogelijk verstorend te laten zijn. Voor meer informatie kunt contact opnemen met barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.

Op deze pagina vindt u een toelichting op de nieuwe Barometerindeling naar herkomstland en een analyse van de verschillen met de oude indeling naar migratieachtergrond. Zie ook: Welke verschillen zijn er tussen de nieuwe en de oude indeling?.