Het CBS gaat stoppen met de indeling westers/niet-westers. Wat betekent dat voor de Barometer?

Het CBS gaat op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de 'bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond' werd genoemd. Voor de Barometer Culturele Diversiteit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om aan te sluiten bij de CBS-hoofdindeling naar herkomstland Nederland/Europa (exclusief Nederland)/Buiten-Europa. 

Voor meer informatie over de nieuwe indeling, zie: Heroverweging indeling westerse en niet-westerse migratieachtergrond. Hier vindt u onder andere een vergelijking met de oude indeling.

Het tijdspad voor de implementatie van de nieuwe indeling in de Barometer ziet er als volgt uit:
• Vanaf september 2022 kunnen organisaties cijfers aanvragen over de culturele diversiteit binnen hun organisatie in de nieuwe indeling. Deze cijfers worden naar verwachting vanaf eind 2022 gepubliceerd. Voor organisaties die eerder aan de Barometer deelgenomen hebben, geldt een overgangsregeling om de overgang naar de nieuwe indeling zo min mogelijk verstorend te laten zijn. Voor meer informatie kunt contact opnemen met barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.
• Eind 2022/begin 2023 is de nieuwe indeling naar verwachting beschikbaar in het dashboard met referentiegegevens over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt.

De terminologie van de nieuwe indeling wordt vóór eind 2022 verwerkt in de documentatie over de Barometer.