Wij willen onze medewerkers een opt-out bieden. Kan dat?

Ja, maar het CBS raadt dit af. Een opt-out kan een vertekend beeld geven. Mogelijk kiest een selectieve groep werknemers voor opt-out, bijvoorbeeld juist de werknemers met een (buiten-) Europees herkomstland. Hoe hoger het opt-out percentage, hoe groter het risico op vertekening. Zie onderstaand fictief rekenvoorbeeld voor een indicatie van de vertekening:

geen opt-out levering CBS = werkelijk aantal Aantal opt-out Uitkomst = werkelijke verdeling o.b.v. alle wn'ers
Nederlands380076%
Europa60012%
Buiten-Europa60012%
Totaal5000100%
5% opt-out Nederlandswn'ers datalevering CBSAantal opt-out Uitkomst Barometer
Nederlands3552575%
Europa60013%
Buiten-Europa60013%
Totaal47525100%
5% opt-out Buiten-Europawn'ers datalevering CBS Aantal opt-out Uitkomst Barometer
Nederlands380080%
Europa60013%
Buiten-Europa35257%
Totaal47525100%
 
Als een organisatie toch een opt-out wil bieden, is dat aan henzelf. Het CBS neemt dit op in de leveringsovereenkomst en in de populatieomschrijving in de toelichting bij de publicatie (zie’Hoe is de onderzochte doelgroep van de ‘ingezoomde’ Barometer gedefinieerd?’ en ook ’Welke gegevens levert het CBS aan mijn organisatie?’).