Wij willen onze medewerkers een opt-out bieden. Kan dat?

Het kan, maar het is niet nodig. Op basis van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hoeft u geen toestemming aan uw werknemers te vragen om persoonsgegevens met het CBS te delen met het oog op statistische doeleinden, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten van de betrokkene.

Als een organisatie toch een opt-out wil bieden, is dat aan henzelf. Het CBS adviseert een opt-in boven een opt-out, zodat een werknemer die niet reageert, niet wordt meegenomen. Als een organisatie door een opt-out/opt-in niet al zijn werknemers aanlevert, neemt het CBS dit op in de leveringsovereenkomst, maar niet in de omschrijving van de populatie in de toelichting bij de publicatie.
Het CBS controleert altijd dat de output geen informatie bevat die herleidbaar is naar individuele werknemers, door onder andere te controleren dat het aantal werknemers in elke subgroep waarover gepubliceerd wordt voldoende groot is. Zie onderzoeksbeschrijving voor een beschrijving van alle kwaliteitscontroles.