Wij willen onze medewerkers een opt-out bieden. Kan dat?

Ja, maar het CBS raadt dit af. Ten eerste is het niet nodig. Op basis van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hoeft u geen toestemming aan uw werknemers te vragen om persoonsgegevens met het CBS te delen met het oog op statistische doeleinden, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten van de betrokkene. Zie 4.4.

Ten tweede kan een opt-out een vertekend beeld geven. Mogelijk kiest een selectieve groep werknemers voor opt-out, bijvoorbeeld juist de werknemers met een (niet-) westerse migratieachtergrond. Hoe hoger het opt-out percentage, hoe groter het risico op vertekening. Zie onderstaand fictief rekenvoorbeeld voor een indicatie van de vertekening:

Geen opt-out levering CBS = werkelijk aantal Aantal opt-out Uitkomst = werkelijke verdeling o.b.v. alle wn'ers
Nederlands380076%
Westers60012%
Niet-westers60012%
Totaal5000100%
5% opt-out Nederlands wn'ers datalevering CBS Aantal opt-out Uitkomst Barometer
Nederlands3552575%
Westers60013%
Niet-westers60013%
Totaal47525100%
5% opt-out niet-westers wn'ers datalevering CBS Aantal opt-out Uitkomst Barometer
Nederlands380080%
Westers60013%
Niet-westers35257%
Totaal47525100%
 
Als een organisatie toch een opt-out wil bieden, is dat aan henzelf. Het CBS neemt dit op in de leveringsovereenkomst en in de populatieomschrijving in de toelichting bij de publicatie (zie 3.6).