WOZ-waarde

Voor de WOZ-waarde is gebruik gemaakt van de gemiddelde woningwaarde per 2019. Voor een jaar eerder is de waarde die gold voor 2018 gebruikt. De ontwikkeling is ook gebruikt voor de ontwikkeling van de opstallen voor een agrarisch bedrijf.
Terug naar artikel