Bewonerswisseling

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt ook wel huurharmonisatie genoemd. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel (puntensysteem) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.

Ook na renovatie van de woning mag de huur extra worden verhoogd. Een huurstijging na renovatie wordt niet meegenomen in de berekening van de huurontwikkeling. Ook hier geldt dat de nieuwe huurprijs de maximaal toegestane huur niet mag overschrijden.
Terug naar artikel